Aanbod Terug
actuales

Actuales - Politiek protest onder de loep

Revolutie in Oekraïne, burgeroorlog in Syrië, opstand in Venezuela, protest in Turkije, enz…. De politieke onrust wereldwijd is een opvallend fenomeen en vormt een interessante insteek om in de klas mee aan de slag te gaan!

In deze nieuwe les gaan we niet elk conflict afzonderlijk analyseren, maar proberen we gemeenschappelijke verbanden te ontdekken. Met beeld- en tekstmateriaal over de conflicten dagen we de leerlingen ook uit om in discussie te treden…

Alle documenten en beelden die je nodig hebt, vind je onder 'bijhorend materiaal' onderaan. Even kort opgesomd: 

  • Lesschema en doelstellingen
  • Lesinhoud (leerkrachtenmap)
  • Lesmaterialen per onderdeel:

 

IJsbreker - Protesten wereldwijd 

Leerlingen maken kennis met verschillende protesten wereldwijd (Egypte, Oekraïne, Venezuela, Syrië, Turkije en Thailand). Afhankelijk van de klasgroep kan deze introductie meer of minder diepgaand. Hierbij horen de overzichtskaart en de oplossingen van de ijsbreker. 

Analyse – Achterliggende motor van het protest

Leerlingen gaan zelf op onderzoek: welke gemeenschappelijke oorzaak ligt aan de grondslag van deze diverse protesten? Zo komen ze tot het fenomeen van de wereldwijde groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk en de mondige middenklasse die dit niet langer neemt. Hierbij hoort de infofiche. 

Analyse – Welke rol spelen de media

De media spelen bij dergelijke protesten vaak een zeer belangrijke rol. Daarbij wordt al snel een onderscheid gemaakt tussen de ‘traditionele’ en de ‘nieuwe’ media. Aan de hand van een zoekopdracht rond enkele specifieke termen pluizen leerlingen (in groepjes) het hoe en waarom van dit onderscheid uit. Hierbij horen het werkblad media en de oplossing.

Discussie – Gewelddadig vs. geweldloos protest

Eén van de belangrijke dimensies bij het ‘hoe’ van actie voeren is de tegenstelling gewelddadig-geweldloos. Leerlingen ontdekken dat dit geen zwart-wit onderscheid is, maar een continuüm. Hierbij hoort de fotoreeks en dit artikel.

Discussie –  Rol van jongeren in het protest

Jongeren nemen vaak een actieve rol op in de verschillende protesten wereldwijd. Is het terecht dat zij  ontevreden zijn en op straat komen? En kunnen ze ook genoeg gewicht in de schaal leggen om echt iets te veranderen? Voer voor discussie… Hierbij hoort het uitsprakenblad (1 recto, 2 verso) en de oplossing. 

Reserv
Kenmerken
secundair, 2de graad, 3de graad
bij jou op school
Bekijk ook