Deeltijdse educatief medewerker in Brussel

Studio Globo zoekt een educatieve medewerker (50%) voor het team Basisonderwijs in Brussel.
 

taken

 1. Je begeleidt educatieve programma’s voor kinderen van de derde graad van het basisonderwijs; voornamelijk het gloednieuwe inleefatelier Over de strepen, alsook een educatieve buurtwandeling (Kuregem, een andere kijk op de wijk).
 2. Je verzorgt vormingssessies voor leerkrachten en studenten van de lerarenopleiding.
 3. Je neemt voorbereidende en ondersteunende taken van bovenstaande programma’s op: scenario-besprekingen, praktische organisatie, administratie, contacten met partnerorganisaties, opvolging van de voorbereiding en nawerking, controle van de lesmaterialen, opruimen van het decor,…
 4. Je werkt mee in werk- en projectgroepen voor de uitwerking, promotie en verspreiding of uitlening van lespakketten en didactische koffers.
 5. Je neemt diverse taken op eigen aan de werkplek (bv. relatiebeheer met scholen, EHBO, preventie, accommodatie, …)


profiel

 • Belangrijker dan het opleidingsniveau zijn de competenties, nodig voor de functie.
 • Ervaring hebben in educatief werk is een pluspunt. Als dat in onderwijs is: een meerwaarde.
 • Je herkent je in de visie en missie van Studio Globo en Komyuniti (ons samenwerkingsverband met Broederlijk Delen). 
 • Je streeft een genuanceerde kijk, open houding en engagement na t.a.v. medemensen in onze eigen samenleving en wereldwijd.
 • Je hebt affiniteit met of bent bereid je in te werken in onze thema’s (genuanceerde beeldvorming, armoede en sociale uitsluiting, diversiteit en gelijke kansen, wereldwijde verbondenheid en duurzame ontwikkeling…).
 • Je bent thuis in of bent bereid je in te werken in relevante referentiekaders in het onderwijs: ontwikkelingsdoelen en eindtermen, leerplannen,…
 • Je hebt didactische/pedagogische kwaliteiten: je bent vertrouwd met de doelgroep van 10-12-jarigen (3e graad basisonderwijs) en bij voorkeur ook 5-8-jarigen (oudste kleuters en 1e graad); je drukt je mondeling en schriftelijk correct en duidelijk uit op het niveau van de doelgroepen en hun leerkrachten.
 • Je hebt affiniteit met of bent bereid om je in te werken in onze thema’s (genuanceerde beeldvorming, diversiteit en gelijk kansen); betrokken zijn op Brussel als ervaringsplek voor de rijkdom van diversiteit.
 • Je beschikt over organisatorische vaardigheden, kunt zelfstandig werken en tegelijk vlot functioneren in teamverband.
 • Je werkt nauwkeurig aan bijbehorende administratieve en logistieke taken.
 • Je beschikt over informaticavaardigheden MS Office op gebruikersniveau.
 • Vlotte kennis Nederlands is noodzakelijk, Frans is essentieel, Engels een pluspunt.
 • Je woont bij voorkeur in (de buurt van) Brussel.
 • Je bent bereid je occasioneel te verplaatsen voor vergaderingen en werkgroepen en naar scholen in de omliggende regio (vooral Vlaams-Brabant). Verplaatsingen gebeuren in principe met het openbaar vervoer. Beschikken over een rijbewijs B is nuttig.


bijzonderheden

 • Voor kandidaten met een vaste benoeming in het onderwijs is een detachering (verlof wegens opdracht) mogelijk, met voortzetting van loon en anciënniteit in het onderwijs.Ingeval van loondienst bij Studio Globo is het loon volgens de gangbare barema’s in de sociaal-culturele sector (PC 329.01): tijdens de inwerkperiode het barema MV2 en daarna B1c (educatief medewerker).
 • Tewerkstellingspercentage: deeltijdse opdracht (50%).
 • Indiensttreding: 1 februari 2022.
 • Contract van onbepaalde duur.
 • Normale werkplek is Studio Globo in Brussel, Otletstraat 28, op wandelafstand van het station Brussel-Zuid. Occasionele verplaatsingen naar andere regionale werkplekken, steeds in de buurt van een treinstation.
 • Woon/werk-verplaatsing wordt vergoed (tot 100% indien met openbaar vervoer).
 • Er is een onkostenvergoeding voor dienstverplaatsingen (openbaar vervoer, eigen wagen of fiets); voor dienstverplaatsing die niet mogelijk zijn met openbaar vervoer, kan men een beroep doen op de Cambio- en Blue-bike abonnementen van Studio Globo.
 • Werktijden: ong. 8:45u – 17:00u. (glijdend); avond- en weekendwerk is beperkt en er is recuperatiemogelijkheid.
 • Studio Globo vindt gelijke kansen en inclusie belangrijk. Competenties en talenten zijn doorslaggevend, ongeacht leeftijd, origine, gender, beperking …

Voor informatie over het takenpakket kan je contact opnemen met teamverantwoordelijke Carine Jespers (t 02 526 10 92). 
Kandidaten sturen een sollicitatiebrief en curriculum vitae via e-mail naar vacature@studioglobo.be, t.a.v. Piet Spanhove, directeur, Studio Globo vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel.
Kandidaturen moeten ons bereiken uiterlijk om 10:00 u. op 11 januari 2022. Daarna krijg je een bericht of je wordt uitgenodigd voor deelname aan een selectieproef op donderdag 13 januari 2022 (online) en een selectiegesprek op donderdag 20 januari 2022 (namiddag of vooravond) in Brussel.