Deeltijdse eindredacteur voor lesmagazine WaW (50%)

Studio Globo zoekt voor haar centrale diensten in Brussel een deeltijdse educatief medewerker die als eindredacteur verantwoordelijk is voor WaW-magazine: acht thematische lespakketten wereldoriëntatie per jaar en elke maand een activiteit bij de Wereldkalender van 11.11.11.

 

Studio Globo wil in het Nederlandstalige onderwijs bijdragen tot het bevorderen van mondiale solidariteit via een praktijkgericht vormingsaanbod, gestoeld op aantrekkelijke leermiddelen. Vanuit educatieve centra in Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent en Roeselare werkt Studio Globo samen met leerkrachten om verbondenheid en solidariteit te stimuleren bij kinderen en jongeren.

Studio Globo zoekt voor haar centrale diensten in Brussel een deeltijdse educatief medewerker die als eindredacteur verantwoordelijk is voor WaW-magazine: acht thematische lespakketten wereldoriëntatie per jaar en elke maand een activiteit bij de Wereldkalender van 11.11.11. De eindredacteur WaW werkt samen met de stafmedewerker communicatie en de stafmedewerker leermiddelenontwikkeling. Je rapporteert aan het diensthoofd Middelen.

opdracht

De educatief medewerker-eindredacteur staat in voor WaW, een digitaal lesmagazine voor het basisonderwijs:

 1. Productieproces en planning, thema’s vastleggen en uitzetten.
 2. Coördinatie van interne en externe medewerkers (inhoudelijke bijdragen, beeldmateriaal, vormgeving, …)
 3. Redactie en eindredactie van acht nummer per jaargang, met lessuggesties per graad.
 4. Ideeën voor promotie aanbrengen en mee opvolgen; mee zorgen voor het versterken van het abonneebestand.
 5. Overleggen met partners 11.11.11, Broederlijk Delen en Welzijnszorg.
 6. Mee bouwen aan een ploeg van vrijwilligers.
 7. Overzicht houden op en meewerken aan de WaW-website en de logistieke opvolging.

profiel

 • Belangrijker dan het opleidingsniveau zijn competenties.
 • Je herkent je in de visie en missie van Studio Globo. Je straalt een genuanceerde kijk, open houding en engagement uit t.a.v. medemensen in onze eigen samenleving en wereldwijd.
 • Je kan zelfstandig werken en bent gericht op samenwerking.
 • Je hebt een scherpe pen en een goed taalgevoel om onze inhoudelijke boodschap te vertalen op maat van de doelgroepen.
 • Je bent didactisch sterk en goed thuis in de leerlijnen, relevante leerplannen en eindtermen van het basisonderwijs.
 • Je beschikt over informaticavaardigheden en bent vaardig in digitale didactiek en het verwerken van beeldmateriaal.
 • Als kritische redacteur bewaak je de pedagogisch-didactische lijn.
 • Je kan een redactieploeg, met leerkrachten en vrijwilligers, dynamisch animeren: je zorgt voor sfeer en erkenning en kunt gericht inhoudelijk aansturen.
 • Je bent bereid tot sporadisch avond- en weekendwerk, op maat van vrijwilligers.
 • Je bent een netwerker die de structurele samenwerking organiseert met partners 11.11.11, Broederlijk Delen en Welzijnszorg. Je zet ook ad hoc samenwerkingen op i.f.v. specifieke thema’s.
 • Vertrouwd zijn met de sector (internationale samenwerking, mondiale vorming, diversiteit) is een sterke meerwaarde.
 • Talenkennis (Engels, Frans) is wenselijk.


bijzonderheden

 • Voor kandidaten met een vaste benoeming in het onderwijs, is een detachering mogelijk (met voortzetting van loon en anciënniteit in onderwijs).
 • Of anders komt men rechtstreeks in contractuele dienst: loonbarema B1c (na de inwerkperiode), in lijn met barema’s sociaal-culturele sector (PC 329.1).
 • Deeltijdse tewerkstelling (50% van de 38-urige werkweek) in een contract van onbepaalde duur.
 • Indiensttreding uiterlijk op 1 september 2021.
 • Standplaats is Huidevettersstraat 165 te 1000 Brussel (op wandelafstand van treinstation Brussel-Zuid). Bepaalde taken kunnen vervuld worden via telewerk of vanuit een regionaal centrum van Studio Globo dat dichter bij de woonplaats is gelegen.
 • Verplaatsingen worden volledig terugbetaald (voor woon/werk-verplaatsing 100%, indien met openbaar vervoer). Voor dienstverplaatsingen, die niet met openbaar vervoer kunnen gebeuren, stelt Studio Globo een Cambio- en Blue-bike abonnement ter beschikking.
 • Werktijden: ong. 8:45u – 17:00u. (glijdend) - avond- en weekendwerk is beperkt en er is recuperatiemogelijkheid.
 • Studio Globo spant zich in voor een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd…) 


Kandidaten sturen een sollicitatiebrief en curriculum vitae t.a.v. Piet Spanhove, directeur, Studio Globo vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel of via e-mail: vacature@studioglobo.be. 

Voor informatie over de concrete taken kan je contact opnemen met diensthoofd Sigrid Verschoore (02 526 10 96).
Kandidaturen moeten ons bereiken uiterlijk om 10:00u. op 26-04-2021. Daarna volgt bericht of men wordt uitgenodigd voor deelname aan een schriftelijke selectieproef die zal plaatsvinden op woensdag 5 mei (vooravond) en vervolgens voor een selectiegesprek op dinsdag 18 mei 2021.