Studio Globo zoekt een educatieve medewerker (80%) in Hasselt

Studio Globo zoekt een educatieve medewerker (80%) voor het team Basisonderwijs in Hasselt. In het vacaturebericht vind je meer informatie over de taken, het gezochte profiel en de bijzonderheden van de functie. 

 

Studio Globo wil in het Nederlandstalige onderwijs mondiale solidariteit bevorderen via een praktijkgericht vormingsaanbod, gestoeld op aantrekkelijke leermiddelen. Vanuit educatieve centra in Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent en Roeselare werkt Studio Globo samen met leerkrachten om vanuit verbondenheid solidariteit te stimuleren bij kinderen en jongeren.

taken

 1. Je begeleidt educatieve programma’s voor kinderen van de derde graad van het basisonderwijs; voornamelijk het inleefatelier Achter de Muur, alsook de bijbehorende educatieve buurtwandeling.
 2. Je verzorgt vormingssessies voor leerkrachten en studenten van de lerarenopleiding.
 3. Je neemt voorbereidende en ondersteunende taken van bovenstaande programma’s op: scenario-besprekingen, praktische organisatie, administratie, contacten met partnerorganisaties, opvolging van de voorbereiding en nawerking, controle van de lesmaterialen, opruimen van het decor,…
 4. Je werkt mee in werk- en projectgroepen voor de uitwerking, promotie en verspreiding of uitlening van lespakketten en didactische koffers.
 5. Je neemt diverse taken op eigen aan de werkplek (bv. relatiebeheer met scholen, EHBO, preventie, accommodatie, …)


profiel

 • Belangrijker dan het opleidingsniveau zijn de competenties, nodig voor de functie.
 • Ervaring hebben in educatief werk is een pluspunt. Als dat in onderwijs is: een meerwaarde.
 • Je herkent je in de visie en missie van Studio Globo en Komyuniti (ons samenwerkingsverband met Broederlijk Delen).
 • Je straalt een genuanceerde kijk, open houding en engagement uit tegenover mensen van andere culturen in onze eigen samenleving en wereldwijd.
 • Je hebt affiniteit met of bent bereid je in te werken in onze thema’s (genuanceerde beeldvorming, armoede en sociale uitsluiting, diversiteit en gelijke kansen, wereldwijde verbondenheid en duurzame ontwikkeling…).
 • Je bent thuis in of bent bereid je in te werken in relevante referentiekaders in het onderwijs: ontwikkelingsdoelen en eindtermen, leerplannen,…
 • Je hebt didactische/pedagogische kwaliteiten: je bent vertrouwd met de doelgroep van 10-12-jarigen (3e graad basisonderwijs) en bij voorkeur ook 5-8-jarigen (oudste kleuters en 1e graad); je drukt je mondeling en schriftelijk correct en duidelijk uit op het niveau van de doelgroepen en hun leerkrachten.
 • Je beschikt over organisatorische vaardigheden, kunt zelfstandig werken en tegelijk vlot functioneren in teamverband.
 • Je werkt nauwkeurig aan bijbehorende administratieve en logistieke taken.
 • Je beschikt over informaticavaardigheden MS Office op gebruikersniveau.
 • Vlotte kennis Nederlands is noodzakelijk.
 • Je bent bereid je occasioneel te verplaatsen voor vergaderingen en werkgroepen (in Brussel) en naar scholen in heel Limburg. Verplaatsingen gebeuren in principe met het openbaar vervoer. Beschikken over een rijbewijs B is nuttig.


bijzonderheden

 • Voor kandidaten met een vaste benoeming in het onderwijs is een detachering (verlof wegens opdracht) mogelijk, met voortzetting van loon en anciënniteit in het onderwijs. Ingeval van loondienst bij Studio Globo is het loon volgens de gangbare barema’s in de sociaal-culturele sector (PC 329.01): tijdens de inwerkperiode het barema MV2 en daarna B1c (educatief medewerker).
 • Tewerkstellingspercentage: deeltijdse opdracht (80%).
 • Indiensttreding: 1 september 2021.
 • Contract van onbepaalde duur.
 • Normale werkplek is Studio Globo in Hasselt, Schoolstraat 40, op wandelafstand van het station van Hasselt. Occasionele verplaatsingen naar Brussel of andere regionale werkplekken, steeds in de buurt van een treinstation.
 • Verplaatsingen worden volledig terugbetaald (voor woon/werk-verplaatsing 100%, indien met openbaar vervoer). Voor uitzonderlijke verplaatsingen die niet met openbaar vervoer kunnen gebeuren, stelt Studio Globo een Cambio- en Blue-bike abonnement ter beschikking.
 • Werktijden: ong. 8:45u – 17:00u. (glijdend); avond- en weekendwerk is beperkt en er is recuperatiemogelijkheid.
 • Studio Globo vindt gelijke kansen en inclusie belangrijk. Competenties en talenten zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, beperking, origine of leeftijd.

Voor informatie over het takenpakket kan je contact opnemen met teamverantwoordelijke Carine Jespers (t 02 526 10 92). Kandidaten sturen een sollicitatiebrief en curriculum vitae via e-mail naar vacature@studioglobo.be, t.a.v. Piet Spanhove, directeur, Studio Globo vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel. 

Kandidaturen moeten ons bereiken uiterlijk om 10:00 u. op 31 mei 2021. Daarna krijg je een bericht of je wordt uitgenodigd voor deelname aan een selectieproef op donderdagavond 3 juni (online) en een selectiegesprek op woensdag 9 juni 2021 (namiddag of vooravond) in Brussel.