blog Terug

Hoog bezoek bij 'Achter de muur'

Voor de opleiding Educatieve Studies aan de KU Leuven trokken Eline en Saskia naar ons inleefatelier 'Achter de muur'. Ze spraken ook juf Ilse, een leerkracht die al jarenlang met haar zesdeklassers naar Studio Globo trekt, én de bekende stand-upcomedian en oud-leraar in het secundair Steven Goegebeur. 

 

We vragen wat Eline en Saskia vinden van ons inleefatelier. "Ons bezoek aan Studio Globo was een zeer leerrijke ervaring," vertelt Eline. "Ongelooflijk om te zien hoe de leerlingen opgingen in het inleefatelier en zonder het te beseffen aan vaardigheden van verschillende vakdidactieken werkten. Leerlingen worden aangezet om te werken met maateenheden (metend rekenen), een speech te schrijven en voor te dragen (creatief schrijven en spreken), een zelfgeschreven lied te zingen (muzische vorming) en om samen te werken (sociale vaardigheden)."

"Niet alleen hebben de projecten van Studio Globo een langdurig effect op de leerlingen," vult Saskia aan. "Ook leerkrachten voelen zich gesterkt om duurzaam met diversiteit aan de slag te gaan dankzij de lerarenvormingen en lespakketten."

Juf Ilse geeft een voorbeeld van hoe zij met diversiteit omgaat in de klas: “Deze week kwam er in mijn klas een collega binnen en zei: ‘Ik heb een sterke man nodig.’ Ik reageerde meteen: ‘Ik heb zeker ook sterke meisjes in de aanbieding, hoor.’ Ik wilde niet dat men dat zo zei, ik heb een meisjesklas en dergelijke stereotypen wil ik doorbreken.” 

Diversiteit integreren in de klas komt ook aan bod in de opleiding van Eline en Saskia: “Onderzoek suggereert om diversiteit in leerinhouden te integreren in plaats van ze eraan toe te voegen,” vertelt Eline. “Ik denk dan aan mijn biologieles over voortplanting en voorbehoedsmiddelen,” vult Steven Goegebeur aan, hij gaf vroeger het vak Biologie in het secundair onderwijs. ”Voorbehoedsmiddelen kosten geld. Ik stel hierover dan ook vragen in de klas: Wat als je daar geen geld voor hebt? Hoe komt het dat sommige gezinnen veel kinderen hebben en andere weinig? Is dat een bewuste keuze geweest?” Ook in ‘Achter de muur’ komen leerlingen in aanraking met armoede en beleven zo hoe divers een samenleving is.

Na hun bezoek aan Studio Globo zijn Eline en Saskia het erover eens: "Hopelijk kunnen de zaadjes die Studio Globo plant om rond diversiteit te werken, uitgroeien tot rode draad in de klas- en schoolcontext!"
 

 

Tekst en foto’s: Saskia Vets & Eline Stouthuyzen & Dorien Boonen