CAPTCHA

Over ons

Gekleurd vlak en foto als achtergrond voor de 'Over ons'-pagina van Studio Globo

Over Studio Globo

Studio Globo is een educatieve ngo die aanzet tot solidair handelen met educatieve centra in Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent en Roeselare. Met een praktijkgericht vormingsaanbod ondersteunt Studio Globo al 20 jaar leerkrachten om te werken aan de wereld in de klas. 

Een focus op leerlingen

In workshops, buurtwandelingen en inleefateliers ervaren leerlingen de leefwereld van mensen met diverse achtergronden uit de hele wereld en moeten ze zelf ook actie ondernemen. In inleefateliers stappen ze zelfs in levensechte decors en scenario’s
Door deze beleving worden de thema's als armoede, klimaat en diversiteit heel concreet. De leerlingen zien de link tussen hun eigen verhaal en dat van andere mensen. Alles blijft zo veel langer hangen

Ondersteuning voor leerkrachten (in spe)

Leerkrachten vinden bij ons lesmateriaal, tools, vormingen, workshops, buurtwandelingen en inleefateliers die gebruiksklaar zijn. In weinig tijd maken ze thema's als armoede, klimaat en diversiteit heel concreet.  Alles gebeurt in of dicht bij de klas.
Het materiaal en de activiteiten zijn gemaakt op basis van de meest recente expertise rond die thema’s, op de eerste plaats de expertise van mensen die zelf de verhalen van bijvoorbeeld armoede of klimaat ervaren.

Visie en missie

Gedreven door een ideaal van sociale rechtvaardigheid wil Studio Globo werken aan een leefbare toekomst waarin iedereen meetelt. Studio Globo stimuleert en versterkt daarom leerkrachten in het Nederlandstalige onderwijs om steeds nieuwe generaties kinderen en jongeren via een verbindend verhaal te bewegen tot mondiale solidariteit, lokaal en wereldwijd. Hiervoor werkt Studio Globo een praktijkgericht vormingsaanbod uit voor leerkrachten van het basis- en secundair onderwijs en leerkrachten in opleiding. Studio Globo biedt daarbij lespakketten, inleefateliers en workshops aan waarin beleving centraal staat.

Studio Globo droomt van een wereld zonder onrecht en uitsluiting. Ieder mens wordt er gerespecteerd en gelijkwaardig als unieke persoon erkend. Welzijn voor iedereen is mogelijk zonder de draagkracht van de planeet op de proef te stellen.
Verbondenheid overstijgt wij-zij denken en leidt tot ethisch handelen vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid. Solidariteit zet aan tot delen en herverdelen om op een structurele manier de oorzaken van armoede en onrecht weg te nemen. 
Studio Globo gelooft in het belang van educatie als hefboom voor maatschappelijke verandering. Daarin zijn het stimuleren van een open houding, nieuwsgierigheid, empathie, dialoog en divers-sensitiviteit belangrijke bouwstenen.