CAPTCHA

Evaluaties

Studio Globo besteedt veel aandacht aan evaluaties. De operationele werking wordt door de educatieve teams permanent geëvalueerd en bijgestuurd. Geregeld zijn er uitgebreidere evaluaties en voorzien we ook externe evaluaties.

 

EXTERNE EVALUATIES

De evaluaties worden uitgevoerd volgens de evaluatiecriteria van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO-DAC):

  1. Doeltreffendheid
  2. Doelmatigheid
  3. Impact
  4. Duurzaamheid
  5. Relevantie

Voor de periode 2017-2021 heeft Studio Globo 1% van het programmabudget uitgetrokken voor externe evaluaties. 

De externe evaluaties van het gezamenlijke programma van Broederlijk Delen en Studio Globo worden op het spoor gezet door de MEAL-werkgroep (Monitoring-Evaluation-Accountability-Learning) en opgevolgd door de Programmastuurgroep van Komyuniti. De interne procedures voldoen aan de kwaliteitsvereisten opgesteld door de Belgische overheid (via DGD).

In de voorbije programma periode 2017-2021 hebben er 3 externe evaluaties plaatsgevonden, waarvan je de resultaten via onderstaande linken kan raadplegen.               

 

Mid-term evaluatie (2019)

Programma 2017-2021
Programma BELGIË - specifieke doelstelling: ONDERWIJS
Evaluatie door HIVA/KULeuven

Het onderwijsluik van het programma 2017-2021 maakt deel uit van een breed programma van Komyuniti (Broederlijk Delen): “Maatschappelijke verandering voor duurzame ontwikkeling”. Meer informatie over evaluaties van andere onderdelen van het programma (nl. ‘Beweging’ en ‘Politiek’, en partnerwerking in 13 landen in het Zuiden), vind je hier: https://broederlijkdelen.be/nl/over-ons/evaluaties

 

Evaluatie WaW (2021)

Externe evaluatie van ons digitaal lesmagazine WaW – werk aan de de wereld
Evaluatie door C-Lever.org

 

Eindevaluatie (2021)

Programma 2017-2021
Luik BELGIË – specifieke doelstelling ONDERWIJS
Evaluatie uitgevoerd door C-lever.org

  • EVALUATIERAPPORT                                                 

Het onderwijsluik van het programma 2017-2021 maakt deel uit van een breed programma van Komyuniti (Broederlijk Delen): “Maatschappelijke verandering voor duurzame ontwikkeling”. Meer informatie over evaluaties van andere onderdelen van het programma (nl. ‘Beweging’ en ‘Politiek’, en de werking in 13 partnerlanden), vind je hier: https://broederlijkdelen.be/nl/over-ons/evaluaties