Evaluaties

Studio Globo besteedt veel aandacht aan evaluaties. De operationele werking wordt door de educatieve teams permanent geëvalueerd en bijgestuurd. Geregeld zijn er uitgebreidere evaluaties en voorzien we ook externe evaluaties.

EXTERNE EVALUATIES

De evaluaties worden uitgevoerd volgens de evaluatiecriteria van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO-DAC): 1) Doeltreffendheid; 2) Doelmatigheid; 3) Impact; 4) Duurzaamheid; 5) Relevantie.

Voor de periode 2017-2021 heeft Studio Globo 1% van het programmabudget uitgetrokken voor externe evaluaties. 

De externe evaluaties van het gezamenlijke programma van Broederlijk Delen en Studio Globo worden op het spoor gezet door de werkgroep Monitoring & Evaluatie en opgevolgd door de Programmastuurgroep van Komyuniti. De interne procedures voldoen aan de kwaliteitsvereisten opgesteld door de Belgische overheid (via DGD).

Voor de lopende programmaperiode 2017-2021 zijn er twee externe evaluaties voorzien: een tussentijdse evaluatie (in 2019) en een eindevaluatie (in 2021).

Evaluatie 2019

Programma 2017-2021
Programma BELGIË - specifieke doelstelling: ONDERWIJS

Het onderwijsluik van het programma 2017-2021 maakt deel uit van een breed programma van Komyuniti (Broederlijk Delen): “Maatschappelijke verandering voor duurzame ontwikkeling”. Meer informatie over evaluaties van andere onderdelen van het programma (nl. ‘Beweging’ en ‘Politiek’, en partnerwerking in 13 landen in het Zuiden), vind je hier: https://www.broederlijkdelen.be/nl/evaluaties

Evaluatie 2021

(beschikbaar vanaf 2022)