blog Terug
CAPTCHA

Samen voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk

Je bent niet alleen als je van de wereld een eerlijke en milieuvriendelijke plek wilt maken. Overal proberen mensen een positieve invloed te hebben. Klein of groot. Het is tijd om de krachten te bundelen. Dat doet Broederlijk Delen met de 25%-revolutie. Breng hun campagne naar je klas. 

Samen voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk

Dat is de slogan in de campagne van onze partnerorganisatie Broederlijk Delen. Als je kijkt naar de geschiedenis, zie je dat samenwerken dé manier is om de wereld te verbeteren. Door zich te verenigen en te strijden, hebben vrouwen stemrecht bemachtigd en hebben vakbonden de sociale zekerheid afgedwongen. En recenter heeft de Black Lives Matter-beweging antiracisme en dekolonisering op de agenda gezet. Tijd dus om te verenigen rond radicale herverdeling en systeemverandering.

Sluit je aan bij de 25%-revolutie

De campagne in Congo

In Congo is de toegang tot grond voor veel landbouwers uiterst moeilijk. Omdat de wetgeving niet is aangepast aan de Congolese realiteit verliezen familiale landbouwers met een pennenstreep hun grond. Door zich te verenigen en samen actie te ondernemen, garanderen boeren niet alleen voor zichzelf toegang tot grond, maar wegen ze ook beleidsmatig door. 

Lees meer over de campagne

Breng het verhaal naar jouw klas

Wil je jouw leerlingen meenemen in een verhaal over samenwerking en internationale rechtvaardigheid? Wij ontwikkelden heel wat lesmateriaal voor verschillende leeftijden: 

  •  Kleuters & 1ste graad lager onderwijs
    • De fotoset Héritier in Congo: De fotoset is opgemaakt om hem te gebruiken in een kamishibai-theatertje en is opgebouwd rond het verhaal van de kleine Héritier en zijn familie. Door naar de foto’s te kijken en naar het verhaal te luisteren ervaren de kinderen hoe een dag van een leeftijdsgenoot eruitziet in het Congolese dorp Djuma.
  • Secundair onderwijs
    • Modulaire les rond 'samenwerken': Stel zelf je les(sen) samen aan de hand van vier inspirerende, creatieve en participatieve lesmodules. Vertrek vanuit de eigen beleving en het waardebesef van de leerling, en maak dan de brug naar de thema's waar Broederlijk Delen rond werkt. Dit jaar zal hun 25%-revolutie de insteek vormen. De lessen zijn gratis te downloaden.
Voor het lager onderwijs werkte Spoor ZES samen met Broederlijk Delen en Studio Globo het lagereschoolproject 'Samen, plezant, sterk' uit. De handleiding en de werkboekjes voor het 2de, 3de en 4de leerjaar en het 5de en 6de leerjaar kan je bestellen via de webshop van Broederlijk Delen.