Jaarverslag 2019: bereik hoger onderwijs

Vanuit onze keuze om verdiepend te werken aan de wereld in de klas, is het vanzelfsprekend dat heel wat aandacht gaat naar de vorming van toekomstige leerkrachten. Zij kunnen immers belangrijke multiplicators worden. We stimuleren studenten ook om klasoverstijgend te werken. We willen van de toekomstige leraars kritische onderwijsmensen maken die een schoolteam kunnen inspireren om ook op vlak van visie en pedagogisch project werk te maken van actief wereldburgerschap. 

Bij onze vormingen voor de lerarenopleiding vormt het inleefatelier de spil van de opleiding. Daarnaast geven we de studenten ook concrete tips voor de lespraktijk, gaan we in op de rijkdom van diversiteit en stimuleren we betrokkenheid en solidariteit. 
In 2019 kwamen 1.337 studenten van de lerarenopleiding bij ons op vorming. Dat is meer dan in 2018, maar het aantal zit nog onder onze vooropgestelde indicator. 

Afbeelding met link

Ongeveer 60 procent van de bereikte studenten volgt een bachelor lerarenopleiding lager onderwijs (BALO). 40% volgt de bachelor lerarenopleiding kleuteronderwijs (BAKO). We zien een duidelijke verschuiving van BAKO-groepen naar modules die niet aan een inleefatelier gelinkt zijn. We bereiken dus niet minder opleidingen, maar ze kiezen voor een ander aanbod uit ons gamma. ‘Lesgeven in grootstedelijke context’ was in 2019 zo’n opvallende topper. 

Afbeelding met link

Dat we minder studenten bereiken, is ook deels ook het gevolg van het steeds dalend aantal studenten dat kiest voor een opleiding tot leerkracht. 

Toch zijn we tevreden met onze cijfers. Want van de 35 hogescholen met een lerarenopleiding zijn 19 scholen bij Studio Globo over de vloer geweest met minstens één groep studenten. 

Voor studenten van de lerarenopleiding secundair onderwijs is ons aantal sessies verdubbeld, van 5 naar 10, maar we behaalden ons vooropgestelde doel hier niet. Wel opvallend dit jaar: de helft van de sessies gaat over armoede. Dat thema is dus meer in trek dan klimaat, diversiteit of dekolonisatie. Om ons doel de komende jaren te behalen, zullen we een bevraging organiseren die peilt naar welke noden (aanbod) er zijn bij lectoren. 

 

Terug naar het overzicht

Afbeelding met link
Jaarverslag 2019 infografiek 09 hoger onderwijs bereik