Jaarverslag 2019: bereik secundair onderwijs

Team secundair en haar ronde van Vlaanderen
Een StrijdWaardige dag
Brussel Beleven groepje op stap

In 2019 bereikte Studio Globo met (begeleide én niet-begeleide) leermiddelen 78.923 scholieren van het secundair onderwijs. Dat is een stijging tegenover 2018 (toen ging het om 69.770 leerlingen). 

In het secundair onderwijs werken we anders dan in het basisonderwijs. Voor onze workshops en voor het traject Climate Challenge @ school trekken wij naar de scholen. Voor Brussel Beleven ontvangen we de scholen in Brussel, waar ze op ontmoeting gaan in een aantal Brusselse wijken. 

Op alle vlakken is het aanbod evenwichtig gespreid: zowel geografisch (we komen in alle Vlaamse provincies en Brussel) als in onderwijstypes (ASO blijft de grootste groep met 46%, maar we bereiken de laatste jaren ook behoorlijk wat BSO-klassen (23%) en TSO-klassen (27%)). Dat is te verklaren door FoodWiseAction, een workshop over voeding die we de heel specifiek aanbieden voor BSO-klassen. 

In totaal gaf Studio Globo in 2019 175 sessies, goed voor 3.471 scholieren. Met het traject Climate Challenge @school, waarbij we een klimaatconferentie opzetten op school, bereikten we 866 leerlingen (over 19 sessies). Met Brussel Beleven konden we tijdens 20 sessies 486 scholieren op pad sturen door de diverse wijken Matongé, Marollen en Kuregem. Tien verschillende scholen namen deel aan het traject, uit alle Vlaamse provincies. Voor een kleine helft van de deelnemende scholen was het hun eerste deelname aan het project. De klassen komen uit zowel ASO, TSO als BSO.  

Na afloop van een workshop of project vragen we aan leerlingen én leerkracht(en) wat ze van het aanbod vonden. 74% van de scholieren geeft aan dat hun inzicht gegroeid is. Een waardevol resultaat! 

Afbeelding met link

Niet-begeleid aanbod

Met het niet-begeleid aanbod bereikte Studio Globo in 2019 2.328 leerkrachten. Achter elke leerkracht zit minstens één klas leerlingen, dus het aantal bereikte leerlingen ligt flink hoger.

Dat aanbod bestaat uit: 

  • lesmaterialen die inspelen op het campagnethema van Broederlijk Delen
  • actualessen die digitaal aangeboden worden
  • een reeks lesimpulsen, gekoppeld aan postkaartjes met straffe quotes (die we naar alle scholen stuurden als bekendmaking van ons aanbod) 
  • de educatieve website Climate Challenge (in samenwerking met WWF) 
  • een lesmap over dekolonisatie
     

Terug naar het overzicht

Afbeelding met link
Jaarverslag 2019 infografiek 07 secundair onderwijs bereik