Jaarverslag 2019: netwerk en organisatie

Netwerk

Studio Globo maakt de brug tussen onderwijs en ontwikkelingssamenwerking en bouwt in beide haar netwerk uit.

Ontwikkelingssamenwerking

Als educatieve organisatie valt Studio Globo onder het noordluik van de ontwikkelingssamenwerking. Samen met Broederlijk Delen vormt Studio Globo het samenwerkingsverband Komyuniti. 

Studio Globo is lid van de 11.11.11-Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging en van de ngo-federatie. Studio Globo werkt mee in het mondiaal overleg van ngo's in de verschillende provincies.

Er is een grensoverschrijdende samenwerking met Le Partenariat in Lille (Frankrijk) en met de Stichting Wereldpaviljoen uit Venlo (Nederland).

Voor het digitale tijdschrift WaW werken we samen met 11.11.11: een activiteit bij de Wereldkalender in elk nummer en jaarlijks een volledig nummer over het campagnethema (in oktober). Nog twee WaW-nummers spelen jaarlijks in op de campagne van Broederlijk Delen (in maart) en de campagne ‘Samen tegen armoede’ van Welzijnszorg (in november).

Afbeelding met link

Onderwijs

Om onze band met de belangrijkste doelgroep te versterken (basis-, secundair en hoger onderwijs) werkt Studio Globo aan een ruim netwerk via contacten met de onderwijsnetten, pedagogische begeleidingsdiensten, docenten van lerarenopleidingen, de commissie ‘Onderwijs en Samenleving’ van de Vlaamse Onderwijs Raad en educatieve uitgeverijen.
Onder impuls van het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede maakt Studio Globo deel uit van KIJO-Solidariteit, een uitwisselingsforum met het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Afbeelding met link

Samenwerking met organisaties

Studio Globo werkt op vele niveaus samen met andere organisaties. Dat kan ad hoc of meer structureel. Ook binnen de Algemene Vergadering zijn verschillende partnerorganisaties vertegenwoordigd. 

 

Samenwerking met overheden

De financiering van de werking (o.a. door diverse overheden), brengt samenwerking en netwerking met zich mee. Voor de uitwerking van nieuwe leermiddelen werken we samen met diverse gemeenten. 

Afbeelding met link

Organisatie

Algemene Vergadering 

De Algemene Vergadering van Studio Globo telt 39 leden. Ze vertegenwoordigen organisaties uit het netwerk (zie hierboven) of hebben een link met onderwijs en/of ontwikkelingssamenwerking. In 2019 kwam de AV samen op 2 vergaderingen en op een brede denkdag (19 oktober 2019). 

Raad van Bestuur (RvB) 

De raad van bestuur komt in principe 8 keer per jaar bijeen.

In 2019 richtte de RvB mee de coöperatieve vennootschap RS-COOP op die het gebouw van de Rolwagenstraat aankocht en beheert. 

Op de vergaderingen in 2019 ging er naast de vaste beleidsmateries inzake financiën en personeel ook aandacht naar de verdere implementatie van de nieuwe werkingsstructuur die sinds 2018 is ingevoerd.

Dagelijks bestuur

De beleidskeuzes van de RvB worden voorbereid en opgevolgd in het dagelijks bestuur, dat bestaat uit de voorzitter van de Raad van Bestuur en de directeur van Studio Globo. Voor de uitvoering van het beleid werkt de directeur samen met het beleidsteam. 

Beleidsteam

Voor de dagelijkse leiding kan de directeur rekenen op een beleidsteam, waarin alle dienst- en teamverantwoordelijken zetelen. Het beleidsteam komt wekelijks samen. 

Afbeelding met link
Jaarverslag 2019 infografiek 12 organisatie en netwerk