Jaarverslag 2019: opbrengsten en uitgaven

Studio Globo haalde in 2019 84,5% van de inkomsten uit subsidies. Daarbij komt de grootste brok van DGD (federale ontwikkelingssamenwerking). Daarnaast zijn er structurele en projectsubsidies vanuit provincies of steden. Je vindt de logo's van alle structurele subsidiegevers onderaan onze website. 

In 2019 kwam 11,61% van de inkomsten uit de werking. Daarnaast zijn giften en andere steun goed voor bijna 4%. We willen de komende jaren minstens 15% uit onze activiteiten halen. Daarvoor zullen we bijkomende steun zoeken bij sympathisanten en instanties. 

 

Onze werking wordt gemaakt door mensen. Daardoor zorgen de lonen van het personeel dus voor de grootste uitgave: 78% van de kosten. Het resterende deel werd besteed aan specifieke en algemene werkingsmiddelen. In 2019 was een grote kost van bijna 50.000 euro de (zeer positieve) grondige evaluatie halfweg ons lopende vijfjarenprogramma. 

De grootste uitgave in 2019 was de aankoop van aandelen in de coöperatieve vennootschap die we oprichten om het gebouw in de Rolwagenstraat in Antwerpen te kopen en te beheren. Daarover lees je meer hier

 

Omgerekend naar taken en tijdsinvestering, merken we dat 90,3% naar de doelstellingen (onderwijswerking) gaat en 9,7% naar het algemeen beheer van het programma en de organisatie.

We sloten het boekjaar 2019 af met een positief resultaat van 42.925 euro. Hiermee wordt ons fonds voor risico’s en bijzondere projecten aangevuld.

 

Voor een uitgebreid zicht op onze financiën kan je terecht op ngo-openboek

 

Terug naar het overzicht

Afbeelding met link
Jaarverslag 2019 infografiek 14 financieel kosten opbrengsten