CAPTCHA

Jaarverslag 2021: bereik hoger onderwijs

Vanuit onze keuze om verdiepend te werken aan de wereld in de klas, is het vanzelfsprekend dat heel wat aandacht gaat naar de vorming van toekomstige leerkrachten. Zij kunnen immers belangrijke multiplicators worden. We stimuleren studenten ook om klasoverstijgend te werken. We willen van de toekomstige leraars kritische onderwijsmensen maken die een schoolteam kunnen inspireren om ook op vlak van visie en pedagogisch project werk te maken van actief wereldburgerschap. 

Bij onze vormingen voor de lerarenopleiding vormt het inleefatelier deels de spil van de opleiding. Daarnaast geven we de studenten ook concrete tips voor de lespraktijk, gaan we in op de rijkdom van diversiteit en stimuleren we betrokkenheid en solidariteit. We gaven in 2021 vorming aan 1.278 studenten van de lerarenopleiding. In dit 2de coronajaar is afstand tot het beoogde bereik (1.740) minder groot.

Afbeelding met link

69 % van de bereikte studenten volgt een bachelor lerarenopleiding lager onderwijs. 28% volgt de bachelor lerarenopleiding kleuteronderwijs.
 

Afbeelding met link

Met ons aanbod bereiken we 19 van de 35 hogescholen met lerarenopleiding basisonderwijs of kleuteronderwijs.


Voor studenten van de lerarenopleiding secundair onderwijs konden 11 van de 17 geplande sessies plaatsvinden.

 

Terug naar het overzicht

Afbeelding met link
Afbeelding van het hoger onderwijs voor het jaarverslag van Studio Globo