Jaarverslag 2021: corona, corona, corona (bisnummer)

Corona maakte ons vermoeid in 2021, maar we waren minder overdonderd dan in 2020. In 2021 weerden we ons om veerkrachtig de tegenslagen te keren naar opportuniteiten. We legden zoveel mogelijk het accent op de toekomst.

BASISONDERWIJS

We bereikten, samen met leerkrachten, 75.104 leerlingen van het basisonderwijs. Dat is net als in 2020 serieus minder dan 5 jaar geleden ingepland… toen we COVID 19 nog niet konden schrijven. Toch is het bereik, gegeven dit tweede coronajaar, nog erg hoog. Voor de periodes waarin de overheidsmaatregelen deelname toelieten, stonden de scholen aan te schuiven. De succesvolle inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 waren een bemoedigend signaal. 
Er werd in 2021, door herschikkingen ten gevolge van corona, meer ingezet op de niet-begeleide leermiddelen.

SECUNDAIR ONDERWIJS 

In 2021 bereiken we met onze begeleide en niet begeleide leermiddelen 65.056 scholieren van het secundair onderwijs. Dat is 17% meer dan vorig jaar. Ons bereik via begeleide workshops en trajecten daalde wel verder door corona. 

In 2021 zet de corona-crisis veel druk op de begeleide werkvormen die we voor het secundair onderwijs aanbieden. Er is een verdere daling van het aantal gerealiseerde workshops (van 97 sessies in 2020 naar 58 sessies in 2021). Ook de trajecten Climate Challenge en Brussel Beleven kennen een terugval. In totaal bereiken we 1.631 leerlingen met deze begeleide werkvormen. In 2020 waren dat er nog 2.386. Het is onmogelijk na te gaan of er los van corona ook een dalende trend zou zijn geweest.

Het gebruik van digitale lesmaterialen, waar leraren zelf mee aan de slag gaan, kende een forse stijging t.o.v. 2020. Het aantal downloads verdubbelde namelijk. Ook in moeilijke omstandigheden kiezen leerkrachten om in te zetten op mondiale thema’s en solidariteitseducatie.

Corona bood ons in 2021 de kans om volop in te zetten op de ontwikkeling van nieuwe materialen. 
Twee van onze begeleide workshops kregen een grondige make-over: Heavy Metal en StrijdWaardig. In samenwerking met 11.11.11 en Broederlijk Delen maakten we een digitale lessenreeks SOLvID over internationale solidariteit, ideaal voor in een projectvak voor de 2de of 3de graad. We werkten aan een conceptnota voor de vernieuwing van Brussel Beleven, waarvan het materiaal in 2022 concreet vorm zal krijgen. 

We experimenteerden met een projectweek in Lokeren waarbij we ons bestaande aanbod aanvulden met workshops op maat, waarbij leerlingen zelf acties uitdenken en op het spoor zetten. Gezien het enthousiasme bij leerkrachten en leerlingen, nemen we dit nieuwe traject Be The Change in ons aanbod op.
 

HOGER ONDERWIJS

We gaven in 2021 vorming aan 1.278 studenten van de lerarenopleiding. In dit 2de coronajaar is afstand tot het beoogde bereik (1.740) minder groot. Niet in dit cijfer meegerekend zijn de studenten die betrokken waren bij Saved by the bell, een laagdrempelige eerste kennismaking met Studio Globo. Ook hier is er een licht herstel: 4.120 geregistreerde deelnames (tgo. 3.115 in 2020, wat meer dan halvering was). Er is een stijging in deelnemers aan vorming voor lerarenopleiding secundair onderwijs.

Terug naar het overzicht

 

Afbeelding met link
Afbeelding van corona voor het jaarverslag van Studio Globo