CAPTCHA

Jaarverslag 2021: opbrengsten en uitgaven

Door corona waren er in 2021 minder deelnemersbijdragen. Gelukkig vielen er geen subsidies weg. Daardoor is de verhouding subsidies/eigen middelen, net als in 2020, ook in 2021 verstoord.

Studio Globo haalde in 2021 88,7 % van de inkomsten uit subsidies. Daarbij komt de grootste brok van DGD (federale ontwikkelingssamenwerking). Daarnaast zijn er structurele en projectsubsidies vanuit provincies of steden. Je vindt de logo's van alle structurele subsidiegevers onderaan onze website. In 2021 kwam 8,6 % van de inkomsten uit de werking. Daarnaast zijn giften en andere steun goed voor bijna 2,7%. We willen de komende jaren 15% van onze opbrengsten uit onze activiteiten halen. Daarvoor hebben we in 2021 onze deelnemersbijdragen herbekeken. Daarnaast zullen we bijkomende steun zoeken bij sympathisanten en instanties. 
 
Onze werking wordt gemaakt door mensen. Daardoor zorgen de lonen van het personeel dus voor de grootste uitgave: 74,2 % van de kosten. Het resterende deel werd besteed aan specifieke en algemene werkingsmiddelen. Bij de specifieke activiteiten werd in 2021 meer dan gebruikelijk uitgegeven (13,2%). Dit had te maken met de vele nieuwe educatieve leermiddelen die we ontwikkelden.

Voor een uitgebreid zicht op onze financiën kan je terecht op ngo-openboek

Terug naar het overzicht

Afbeelding met link
Afbeelding van de financiën voor het jaarverslag van Studio Globo