CAPTCHA

Netwerk

Studio Globo werkt op het kruispunt van onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. Dat vertaalt zich in het netwerk en in de beleidsorganen.

Beleidsorganen

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur zorgt voor het algemene beleid van de vereniging en wordt gekozen voor een periode van vier jaar. Huidige samenstelling: Abdellah Benotmane, Peter Bertels, Luc Claessens, Ward De Boe, Katrien De Maegd (voorzitter), Paul De Meester, Patris Van den Bossche, Hilde Uvin, Tine Ternest. Thijs Smeyers (directeur) is waarnemend lid en secretaris en treedt op als afgevaardigd bestuurder.

Algemene Vergadering

Momenteel zijn er 38 leden (van wie drie stichtende leden), die zetelen op basis van hun competenties en vertrouwdheid met onze inhoudelijke thema’s, het onderwijs of ontwikkelingssamenwerking. De leden vertegenwoordigen:

Inleefatelier Congo

Partnerschap en samenwerking

Komyuniti

Studio Globo vormt samen met Broederlijk Delen het samenwerkingsverband ‘Komyuniti’. We dienen een gezamenlijk subsidiedossier in bij de federale ontwikkelingssamenwerking (via DGD). Hierin is een complementair Noord- en Zuidluik uitgewerkt. Studio Globo is verantwoordelijk voor het gezamenlijke onderwijsgedeelte. Verder bouwen Broederlijk Delen en Studio Globo gemeenschappelijk de diensten ICT, boekhouding en personeelsadministratie uit.

Studio Globo is lid van

  • 11.11.11-Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging
  • de NGO-federatie, Vlaamse federatie van ngo's voor ontwikkelingssamenwerking

Europees partnerschap

  • Met de ngo Le Partenariat in Rijsel (Noord-Frankrijk), werkt Studio Globo al jarenlang samen (o.m. in het kader van Interregprogramma's en voor de opstart van een Senegal-inleefatelier gebaseerd op ons model in 2004).
  • Jarenlange contacten met de vzw Wereldpaviljoen leidden in 2014 tot de realisatie van een Nicaragua-inleefruimte in Steyl (Venlo) in Nederlands Limburg. 
  • Studio Globo werkte voor educatie over de Millenniumdoelstellingen in het secundair onderwijs mee in een Europees verband met partners uit zes Europese landen en uit India en Senegal. Met steun van EuropeAid liepen er twee 3-jarige projecten (2007-2010 en 2011-2014). Het accent lag op de capaciteitsopbouw via internationale uitwisseling met leerkrachten en lectoren van de lerarenopleiding uit de verschillende landen.
  • Studio Globo onderhoudt goede contacten met Tropenmuseum Junior in Amsterdam.
inleefatelier Achter de Muur

Ondersteuning 

Studio Globo werkt bijna enkel voor het onderwijs, wat maatschappelijk gezien een gesubsidieerd werkveld is. Studio Globo werkt vooral via federale medefinanciering in het kader van ontwikkelingssamenwerking en deels via diverse subsidies van regionale overheden (Vlaamse Gemeenschap, provincies) en steden. Er is ook een bijdrage vanuit de campagnegelden van 11.11.11 en van diverse organisaties die onze werking genegen zijn, waaronder Broederlijk Delen. 

Studio Globo tekent ook in op projectoproepen van o.a. de EU, de Vlaamse Gemeenschap (Dienst Internationaal Vlaanderen), provinciebesturen, steden (Gent, Antwerpen), het Federaal impulsfonds voor migrantenwerking, Streekfonds Limburg, Oever, het Pater Roosefonds, de Nationale Loterij, enz.

Studio Globo zoekt daarnaast steun van sympathisanten die het educatiewerk willen ondersteunen. Voor giften vanaf 40 euro op BE56 0682 3525 0588 kan Studio Globo een fiscaal attest bezorgen. Vanaf 2023 moet het fiscaal attest het rijksregisternummer van de schenker vermelden. Daarom zijn we genoodzaakt om dit op te vragen. Dit nummer staat achteraan op de identiteitskaart en bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste 6 cijfers overeenkomen met je geboortedatum. Deze informatie gebruiken we enkel in het kader van het uitreiken van fiscale attesten en niet voor andere doeleinden. Meer info via deze website.

Klimaatconferentie op school