Gezocht: educatief medewerker team Secundair onderwijs

Studio Globo zoekt tijdelijk een educatief medewerker voor haar team Secundair Onderwijs, dat mondiale en interculturele vorming aanbiedt aan scholieren, leerkrachten secundair onderwijs en studenten van de lerarenopleiding secundair onderwijs. Haar werking voor het secundair onderwijs bouwt Studio Globo uit in samenwerking met Broederlijk Delen.

Studio Globo wil in het Nederlandstalige onderwijs mondiale solidariteit bevorderen via een praktijkgericht vormingsaanbod, gebaseerd op aantrekkelijke leermiddelen. Vanuit educatieve centra in Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent en Roeselare werkt Studio Globo samen met leerkrachten om vanuit verbondenheid solidariteit te stimuleren bij kinderen en jongeren.
 

opdracht

 • Je werkt mee aan het ontwikkelen van leermiddelen voor scholieren van het secundair onderwijs, waaronder een lessenreeks over internationale solidariteit en een workshop over wereldwijde armoede en sociale bescherming.
 • Je begeleidt workshops over mondiale thema’s voor scholieren in secundaire scholen in heel Vlaanderen en Brussel.
 • Je begeleidt een mondiaal vormingsaanbod voor studenten van de opleiding leraar secundair onderwijs. 
 • Je werkt mee aan diverse aspecten van de werking, inclusief de praktische organisatie van workshops, het verwerken van informatievragen van scholen, het opstellen en verwerken van evaluaties, enz.

profiel

 • Belangrijker dan het opleidingsniveau zijn de competenties, nodig voor de betreffende functie.
 • Belang van educatie kennen en kunnen behartigen.
 • Zich in de visie en missie van Studio Globo en van Broederlijk Delen herkennen en er mee vorm aan geven.
 • Een genuanceerde kijk, open houding en engagement tegenover mensen van een ander cultuur in onze eigen samenleving en wereldwijd.
 • Belangrijker dan het opleidingsniveau zijn de competenties, nodig voor de betreffende functie.
 • Vertrouwd zijn met de sector (internationale solidariteit, mondiale vorming, intercultureel onderwijs, diversiteit) is een meerwaarde.
 • Gerichtheid op samenwerken binnen Studio Globo en in het samenspel met het team van Broederlijk Delen.
 • Didactische/pedagogische kwaliteiten: ervaring met en feeling voor het werken met jongeren in onderwijsverband (leeftijdsgroep 15-18 jaar)
 • Zich mondeling en schriftelijk correct en duidelijk uitdrukken op het niveau van de doelgroepen en hun leerkrachten.
 • Kennis van Frans en Engels zijn nuttig in deze job.
 • Affiniteit hebben met of bereid zijn om zich in te werken in onze thema’s (internationale solidariteit, genuanceerde beeldvorming, diversiteit en gelijke kansen, wereldwijde verbondenheid, duurzame voedselsystemen, grondstoffen, klimaat, armoede en sociale bescherming, systeemverandering, …).
 • Over organisatorische vaardigheden beschikken, zelfstandig kunnen werken, nauwkeurigheid voor bijhorende administratieve en logistieke taken.
 • Informaticavaardigheden op gebruikersniveau en ervaring met digitale educatieve tools
 • Bereid zijn zich te verplaatsen naar scholen in heel Vlaanderen en Brussel. Verplaatsingen gebeuren in principe met het openbaar vervoer. Beschikken over een rijbewijs B is nuttig.

bijzonderheden

 • Er is een voltijdse opdracht beschikbaar. Het worden 2 deeltijdse opdrachten (50%), maar een combinatie van de 2 opdrachten is ook mogelijk.
 • Contract van bepaalde duur tot 31-12-2021. 
 • Indiensttreding: zo spoedig mogelijk (begin september)
 • Loonbarema (na de inwerktijd): B1c, in lijn met barema’s sociaal-culturele sector (PC 329.1).
 • Standplaats is Huidevettersstraat 165 te 1000 Brussel (op wandelafstand van treinstation Brussel-Zuid). De vormingen en workshops in de scholen, kunnen in heel Vlaanderen en Brussel plaatsvinden.
 • Verplaatsingen worden volledig terugbetaald (voor woon/werk-verplaatsing 100%, indien met openbaar vervoer). Voor verplaatsingen naar de scholen, die niet met openbaar vervoer kunnen gebeuren, stelt Studio Globo een Cambio- en Blue-bike abonnement ter beschikking.
 • Werktijden: ong. 8:45u – 17:00u. (glijdend) - avond- en weekendwerk is beperkt en er is recuperatiemogelijkheid.
 • Studio Globo spant zich in voor een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd…).

Voor meer informatie over de inhoud van de job kan je contact opnemen met teamcoördinator Katrien D’Hooghe, via e-mail katrien.dhooghe@studioglobo.be of telefonisch op nr. 02 526 10 98. Kandidaten sturen via e-mail naar katrien.dhooghe@studioglobo.be een sollicitatiebrief en curriculum vitae t.a.v. Piet Spanhove, directeur, Studio Globo vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel. Kandidaturen moeten ons bereiken uiterlijk om 10.00 uur op 25 augustus 2021. Wil in uw e-mail aanduiden of u interesse heeft in een halftijdse of een voltijdse opdracht. Daarna volgt bericht of men wordt uitgenodigd voor deelname aan een schriftelijke selectieproef die zal plaatsvinden op maandag 30 augustus 2021 (in de vooravond en online) en vervolgens voor een selectiegesprek op donderdag 2 september 2021 in Brussel.