CAPTCHA

Studio Globo zoekt een stafmedewerker subsidiëring en financiering (50%)

Studio Globo is op zoek naar een stafmedewerker met een hart voor wereldburgerschapseducatie en onderwijs.  Je bent de rechterhand van de directeur en het beleidsteam van Studio Globo inzake beleidsondersteunende taken met betrekking tot subsidies en financiering van de organisatie.
 

OPDRACHT

 1. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, begeleiden en verdedigen van subsidiedossiers en projectaanvragen;
 2. Je gaat actief op zoek naar mogelijk subsidiekanalen die aansluiten bij de doelstellingen en noden van Studio Globo;
 3. Je zoekt naar financieringsmogelijkheden op lokaal, provinciaal, Vlaams, federaal en Europees niveau;
 4. Je volgt de dossiers op bij de subsidiërende autoriteiten;
 5. Je stelt aanvraagdossiers op voor uitbetaling en verzamelt daarvoor de nodige bewijsstukken, schuldvorderingen, enzoverder;
 6. Je neemt verantwoordelijkheid op in de rapportering binnen de subsidiedossiers en binnen de globale organisatie;
 7. Je schrijft diverse brieven en documenten met betrekking tot financiering en projectbeheer;
 8. Je verleent binnen de organisatie advies en biedt ondersteuning om de naleving van de procedures en toekenningsvoorwaarden van subsidies te waarborgen;
 9. Je doet aan kwalitatief subsidiemanagement en hebt een zicht op alle lopende dossiers en budgetten.


PROFIEL

 • Deze vacature vullen we mogelijks in via een gesubsidieerd contract (GECO)
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn
  • Als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn
  • Ten minste zes maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende of als begunstigde van het recht op maatschappelijke integratie in de loop van het jaar dat de aanwerving voorafgaat, of indien 40 jaar of ouder, ten minste één dag vergoede volledige werkloosheid kunnen bewijzen
  • In het bezit zijn van het voor de betrekking vereiste diploma (maximaal Bachelor)
 • Belangrijker dan het opleidingsniveau zijn de competenties, minimaal op niveau VKS 6, die nodig zijn voor de betreffende functie.
 • Vertrouwd zijn met de sector (ontwikkelingssamenwerking, mondiale vorming, intercultureel onderwijs, diversiteit) is een sterke meerwaarde.
 • Zich in de visie en missie van Studio Globo en Broederlijk Delen herkennen. Een genuanceerde kijk, open houding en engagement nastreven t.a.v. medemensen in onze eigen samenleving en wereldwijd.
 • De belangen van de organisatie behartigen en kunnen vertegenwoordigen.
 • Analytische en synthetische kwaliteiten: sterk het opstellen van projectaanvragen en communicatie met externen en subsidiërende instanties. 
 • Ervaring hebben met het opvolgen van subsidiedossiers.
 • Zelfstandig de eigen taken plannen en opnemen.
 • Zin voor professionaliteit in de relaties met diverse stakeholders.
 • Sterke informaticavaardigheden.

WAT BIEDEN WIJ JOU? 

 • Een deeltijdse tewerkstelling van 50% van onbepaalde duur.
 • Datum indiensttreding in onderling overleg, maar liefst zo spoedig als mogelijk.   
 • Loon in barema B1b van de sociaal-culturele sector (PC 329.1)
 • Je komt terecht in een fijne werksfeer met een team van een 40-tal enthousiaste collega’s. Je combineert je taken met een zinvol engagement: je werkt indirect mee aan het bevorderen van mondiale solidariteit in het onderwijs.
 • Standplaats is Huidevettersstraat 165 te 1000 Brussel (op wandelafstand van treinstation Brussel-Zuid). We hanteren flexibele werktijden. Na de inwerkperiode is structureel telewerk mogelijk.
 • Woon/werk-verplaatsing wordt vergoed (tot 100% indien met openbaar vervoer).
 • Studio Globo vindt gelijke kansen en inclusie belangrijk. We waarderen de perspectieven, stemmen en inzichten van mensen met verschillende achtergronden en zetten die in voor het bouwen aan wereldburgerschapseducatie binnen onderwijs. We moedigen sollicitaties aan van mensen van kleur, LGTBQIA+ kandidaten en anderen die ondervertegenwoordigd zijn in de sector van internationale solidariteit.


Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kan je steeds terecht bij Thijs Smeyers, directeur via coördinatie@studioglobo.be.