WaW cover changemakers

Overal ter wereld zijn er mensen en organisaties die het verschil maken. Ze zien een scheve situatie, ze voelen het onrecht ervan aan, ze hebben het lef om het aan te klagen en een concrete actie uit te werken. Zulke changemakers kunnen ook kinderen zijn. Wij zetten Blanca (Peru), Richard (Kenia) en Malala (Pakistan) in de kijker. Ook jouw leerlingen kunnen een changemaker worden. Alles daarover in dit nummer.