Gezocht: huis

Elk jaar vraagt Welzijnszorg in de weken voor Kerstmis aandacht voor de gevolgen van armoede in ons land. Dit jaar ligt de focus van de campagne bij de vaak moeizame zoektocht naar een leefbare woning. Wie in armoede leeft, wordt namelijk nog vaker dan anderen geconfronteerd met drempels en discriminatie.
In dit WaW-nummer vind je materiaal om er met je leerlingen even bij stil te staan dat een eigen huis voor veel mensen helemaal niet vanzelfsprekend is.