Kinderen in actie

Wereldwijd geven kinderen en jongeren het beste van zichzelf om van de wereld een betere plek te maken. In de verschillende activiteiten van dit WaW-nummer krijgen de leerlingen inspirerende voorbeelden te zien die hen aanzetten om zelf in actie te komen.
Op die manier ervaren ze dat 'geven' voor iedereen een positieve ervaring is en breng je het thema van de campagne van Broederlijk Delen naar je klas.