WaW solidariteit

Het is fijn om iets te kunnen doen voor anderen. Met een Random Act of Kindness (RAK) bijvoorbeeld, uitgewerkt op maat van je leerlingen. Zo'n RAK is een typisch voorbeeld van warme solidariteit (tussen mensen). Maar ook 'koude' solidariteit (vanuit de overheid) komt in dit nummer aan bod, net als het armoedeweb. Samen werken we aan een solidaire samenleving!