WaW cover Wereldkaart

Er zijn zoveel manieren om naar onze wereld te kijken. Geef je leerlingen verschillende perspectieven en laat hen onze bol eens van verschillende kanten bekijken, letterlijk en figuurlijk. In dit nummer zetten we beeldvorming en mediawijsheid centraal, belangrijke vaardigheden voor onze toekomstige solidaire wereldburgers.